Forest Park - Nov 15, 2015

*=new to park   **=new to city

 

Ascomycetes

Apiosporina morbosa
Ascocoryne sp.
Ascocoryne cf. cylichnium
Biscogniauxia atropunctata
Chlorociboria aeruginascens
Daldinia childiae
Diatrype stigma
**Hypomyces sulphurea
Hypomyces xyloboli
Hypoxylon fragiforme
Mollisiaceae
Nectria sp.
Trichoderma sp.
 

Crusts & Parchment

Botryobasidium sp.
*Corticium roseum
Hydnoporia olivacea
Peniophora albobadia
Peniophora cinerea
Phlebia incarnata
*Phlebia radiata
Phlebia tremellosa
Plicaturopsis crispa
Radulomyces copelandii
Stereum complicatum
Stereum complicatum
Stereum sp.
as Stereum ostrea
 

Gasteromycetes

Apioperdon pyriforme
as Lycoperdon pyriforme
 

Gilled Fungi

*Armillaria gallica
**Cuphophyllus pratensis
*Hypholoma fasciculare
*Hypholoma lateritium
*Lepista nuda
*Mycena inclinata
Mycena sp.
Pleurotus ostreatus
Pluteus cervinus-complex
Psathyrella sp.
Psathyrella sp.
 

Jelly Fungi

Exidia crenata
as Exidia recisa
Tremella mesenterica
 

Myxomycetes

Hemitrichia clavata
Lycogala epidendrum
 

Polypores

*Bondarzewia berkeleyi
Daedalea quercina
Fulvifomes robiniae
as Phellinus robiniae
*Fuscoporia gilva
as Phellinus gilvus
Gloeoporus dichrous
Grifola frondosa
Irpex lacteus
*Lentinus brumalis
Neofavolus alveolaris
Trametes gibbosa
Trametes hirsuta
Trametes versicolor
Trichaptum biforme
Tyromyces chioneus